Bli medlem!

Våra byar runt Varuträsket blomstrar tack vare de människor som valt att bo här. Varuträsk IF erbjuder ett stort utbud av anläggningar och arrangemang under hela kalenderåret, och föreningen lever på de medlemsavgifter som medlemmarna bidrar med. Föreningen behöver sådeles både ditt ekonomiska, men också ditt aktiva stöd för att kunna hålla hög kvalitet.

Medlem blir du genom att betala in medlemsavgiften till BG 558-7076.Tills vidare är det följande avgifter som gäller:

  • Familj: 400 kr
  • Enskild: 200 kr
  • Stödmedlem: 100 kr

Som stödmedlem får du inte rabatterade priser på hyra av våra anläggningar.

Medlemsavgiften går främst till drift och underhåll av våra anläggningar. Mycket görs ideellt, men maskiner och material kostar.

Lämna ett svar